انواع انکودر وکاربرد آنها در آسانسور

انواع انکودر وکاربرد آنها در آسانسور

در سیستمهای کنترلی لازم است حرکت تحت کنترل بخش الکترونیک قرار بگیرد. برای این منظور باید به پالسهای دیجیتال تبدیل گردد و انکودر این وظیفه را انجام می دهد.

در آسانسور از انکودر برای تشخیص سرعت استفاده می شود و جهت موتور اصلی آسانسور را به درایو منتقل می کند. و در برخی سیستم ها یک انکودر مجزای دیگر حرکت و جهت کابین را به برد کنترل منتقل می کند.

 

دانلود فایل مقاله:

انواع انکودر و کاربرد آنها