درایو یاسکاوا
attach
نام محصول:

درایو یاسکاوا

کد کالا:

بررسی کلی:

درایو یاسکاوا در رنج های (7.5-11-15 kw)

قیمت:

0


شرح محصول:


توان (KW) :

7.5 - 11 - 15