درایو HP PLUS
attach
نام محصول:

درایو HP PLUS

کد کالا:

بررسی کلی:

درایو Hp Plus در رنج های 7.5 ، 11

قیمت:

0


شرح محصول:


توان (KW) :

7.5 - 11