سنسور وزن زیرکابینی دیناسل اسپانیا
attach
نام محصول:

سنسور وزن زیرکابینی دیناسل اسپانیا

کد کالا:

بررسی کلی:

سنسور وزن زیرکابینی دیناسل اسپانیا

قیمت:

0


شرح محصول:

حداکثر ظرفیت :

3200

تعداد رله خروجی :

2

نحوه ی نصب :

زیرکابینی