محصولات

موتور گیربکسی

موتور گیرلس

درایو آسانسوری

پرده نوری

سنسور وزن

انکودر

گاورنر

Regeneration

مقاوت ترمز (42،63،30،...اهم)

پاراشوت

کفشک

درایو صنعتی

بافر

پله برقی